R & E

 

Toegang tot ons potentieel 

 

Ons potentieel en hetgeen we meedragen vanaf onze kinderjaren kan er in de loop der jaren uit rollen in het nemen van RUIMTE. Het zelfportret in de rode jurk is tot stand gekomen toen ik mijn huis niet uit durfde en een innerlijke drive volgde die sterker was. Ik zag hoe mijn kunst door me heen gebeurt en een richtingaanwijzer is op die manier te leven, want dat verwondert, vitaliseert en gaat gemakkelijk zonder energie te verliezen. Even beschikbaar worden voor het leven dan voor creaties door ons heen te laten gebeuren. Beschikbaar voor emoties en opgeslagen energie die door ons heen wenst te stromen in een zodanige intelligentie dat hieraan niets veranderd of verbeterd hoeft te worden dan wel gerespecteerd, zoals het zich aandient in het moment. Onze innerlijke leeuw heeft hierbij het vrouwelijke nodig, zij die de kunst verstaat van ontvangen, aanwezig Zijn boven de rest aan afleiding. 

 

 

 

Zeeland, heilig land waar de illusie van afscheiding en dood, geworstel ten einde kwam.

 

Het oude hoeft niet zozeer te veranderen van vorm. De leeuw is getransformeerd tot wie hij in essentie was/is dankzij het vrouwelijke, de storm en bewustZijn. Het vrouwelijke heeft zich laten onderdrukken om via emoties, intuïtie en lichaamstaal door de druk heen te herinneren wie zij in essentie is. Samen zijn ze de EENheid die ze kenden uit hun planetaire oorspronkelijke energie. Het oude mag blijven en genieten van de hereniging op een ontspannen manier met hun voeten in de Zeeuwse klei. Samen keren het mannelijk (de leeuw) en vrouwelijke terug naar de vertrouwde plek anderen te her - inneren aan hun potentieel, zodra ze hieraan toe zijn en komen.

 

 

 

 

 

De oude leeuw ging voor haar door het vuur en ze liet zich dit welgevallen totdat het van beide kanten stopte. Althans zij stopte het zich te laten welgevallen, daar het voor beiden niet had geleid tot geluk, maar tot nooit genoeg. De nieuwe leeuw gaat aan haar zijde in zachte kracht en gedragen vuur die hij kon ervaren toen hij tegen wil en dank werd meegenomen in een diepe afdaling. In het afdalen en doorleven van verval en dood schuilt echt leven, groei en bloei, zoals het van nature is bedoeld. Dit ging voorbij hetgeen op school was verteld en geleerd, iemand proberen te zijn die ver van zichzelf af was komen te staan en op weg was een productiemiddel, robot te worden, waar al het menselijke opdroogde. De leeuw die eigenlijk te trots was om te sterven, werd dankbaar. Dankbaar dat de vrouw hem zag/ziet voor wie hij van nature is en niet meer inging op zijn gespannen energie. In de afwijzing, die zij eeuwenlang kende, kon hij landen en ervaren al verzekerd te zijn van liefde. Deze onvoorwaardelijke liefde heeft zij als de meest essentiële en diepgaande warmte leren kennen, uit eigen bron.

 

De rollen keerden om, waar zij ooit tot leven werd gekust in zijn armen aan de vloedlijn, ervoer hij nu pril leven in de armen van moederaarde. Eerder aan zee toen ze mediteerde met uitzicht op een berg en kruis, een Italiaanse jongen in haar schoot nestelde, voelde ze van alles te moeten. Dankzij haar afdaling tot de dood waar slechts herten met hun jongen verschenen, had ze een groot liefdes- en vredesveld ervaren die vrij was en is. Haar intuïtie richting de dood en richting leven, even helder aanwezig ongeacht de fysieke en emotionele toestand. In deze ontspannen energie en bedding van het vrouwelijke, waar ze en we in essentie EEN Zijn, is de leeuw een ware dienaar en beschermer geworden.

 

We verlangen er vaak zo naar door een ander ontvangen te worden, terwijl ontvangen worden door iemand die zichzelf onvolledig heeft ontvangen verre van aangenaam is. We helpen elkaar om onze ikken volledig te ontvangen. Het samensmelten van egodelen is het aller fijnst, in eenheid ontspannen tevoorschijn te komen waar ontvangen overvloeit in geven en andersom. Constant gearriveerd zijn en ons lichaam bewonen, maakt de reis tot een avontuur, waarin de richting niet meer zo uitmaakt, borden en google maps zijn niet meer nodig. We volgen wat ons samen Zijn, het gevoel van ontspanning en harmonie, intensiveert en inspireert.

 

Zij laat zich de warmte omarming van eigen bronenergie en hetgeen hen hieraan herinnerd welgevallen, waardoor hij dezelfde bronenergie zich kon laten welgevallen op zijn manier. Samen zijn ze speciale liefde ontstegen in iets wat universeel is, eeuwig verbonden en vrij. Vrij van beloftes, verplichtingen, afspraken, plannen, verwachtingen, niet dat ze niet meer opduiken, ze hebben echter hun invloed verloren. Niets kan hetgeen al is geregeld evenaren, de weg die in de loop der jaren door ons is verbeeld. Ik kwam er niet aan te pas en ben beschikbaar geweest voor de creatieve stroom die altijd voor allen van ons aanwezig is en waar we nimmer bij weg hoeven te gaan, dan voor de diepgaande ervaring, hoe fantastisch het is ' waarlijk ' thuis te komen. Wie weet wat er voor jou al is geregeld en gereed komt ervaren te worden !