Ik ben sinds 2003 werkzaam vanuit mijn Fotoatelier. In 2007 ontving ik de hoogste internationale erkenning voor mijn portret- en modefotografie. In 2008 gaf ik fotoboek Over-Vloed uit n.a.v. een kunstproject. Ervaringen rijker, £ en €'s armer hongerde ik naar zelferkenning, want op die internationale roem kon ik niet blijven teren. Al bracht het publicaties, opdrachten en een verzorgde reis. De weg naar zelferkenning leidde tot ongekende diepten en herinnering aan de stralende kern die ik tot zover voor anderen makkelijker tevoorschijn toverde dan bij mezelf. Een overdosis aan cursussen tot zelfrealisatie bracht mij ver van huis. Zelfrealisatie is bewust in contact zijn met de bron van je wezen. Fotograferen is mijn eerste natuur en brengt me vanzelf in die verbinding en flow. Zelfportretten herinneren mijn ware natuur, aldus Heele Kunst Thuiskomen. Een selectie is gebundeld in Lies Davidse Relaxo & Emergo, deel I, II en III. Dankzij Luctor & Emergo: Relaxo & Emergo, ik ontspan en kom boven. De nieuwe zeeuwse vredesspreuk en boeken zijn bekroond met vlag en wimpel. Mijn missie is ervaren en zien hoe fantastisch mooi we zijn vanuit onze authenticiteit.

 

   Zelfportret, visagie & styling Lies Davidse

   ( zoals bij alle zelfportretten en Fine Arts ) 

 

Visie: aanbod van fine arts in (on)beperkte oplagen en mogelijkheid foto's en fine arts van jezelf te laten maken. 

Prints en vakkundige afwerking en omlijsting worden vervaardigd tot en met 40x60 formaat. Kalibratie zorgt voor controle over het eindresultaat op fine art en fotopapier. Grotere formaten en opplakken op aluminium of dibond worden gerealiseerd in samenwerking met een fotolaboratorium. Ik signeer en nummer de werken naar bepaalde oplage. 

 

Mijn werkwijze is veranderd van geënsceneerd naar intuïtief. Alles wat ik had geleerd heb ik geleerd los te laten. Ik ben begonnen met rolfilms ontwikkelen in de doka en maakte een paar opnames tot het gewenste resultaat te komen. Deze manier van werken heeft zich voort gezet naar digitaal. Bij intuïtief werken laat ik controle los als paradox op totale eindcontrole. Hierdoor hervond ik plezier in mijn werk en is Relaxo & Emergo ontstaan. Bij loslaten ontstaat ruimte voor iets dat aan het beperkte denken voorbij gaat. Dit kon ik doen doordat ik alle technieken tot het hoogste nivo eigen had gemaakt. Dit geldt eveneens op leefgebied, oude patronen kan ik loslaten zodra ik ze heb doorleefd en mijn innerlijk kind tot in de diepte van haar gevoelens heb leren kennen. Middels regressie en geboortereizen heb ik me verwonderd dat reeds in de conceptie en geboorte een rode draad is gelegd voor de reis op aarde. Alles wat echt nieuw is verrijst spontaan uit de stilheid van het zijn. Leven in flow is constant nieuw zijn. Dankzij fotografie, overleefmechanismen en bijna doodervaringen is dankbaarheid voor leven en een nieuw fundament ontstaan. Liefde maakt strijd overbodig en vraagt niets, die is en geeft leven. Het krachtcentrum (het hart) is te herkennen aan vrede en vreugde die spontaan opborrelen. Strijd kan je daar nooit brengen. In voortdurend loslaten herinner ik mijn ware natuur die onvoorspelbaar is. Hiernaar luisteren ervaar ik als leven. Open en ontspannen is wie we van nature zijn, spanning is wie we denken te moeten zijn. Inspiratiebron is mode, levensenergie, de natuur en de zee.