Ik ben sinds 2003 werkzaam vanuit mijn Fotoatelier. In 2007 ontving ik de hoogste internationale erkenning voor mijn portret- en modefotografie. In 2008 gaf ik fotoboek Over-Vloed uit n.a.v. een kunstproject. Ervaringen rijker, £ en €'s armer hongerde ik naar zelferkenning, want op die internationale roem kon ik niet blijven teren. Al bracht het publicaties, opdrachten en een verzorgde reis. De weg naar zelferkenning leidde tot ongekende diepten en herinnering aan de stralende kern die ik tot zover voor anderen makkelijker tevoorschijn toverde dan bij mezelf. Een overdosis aan cursussen op gebied van zelfrealisatie bracht mij ver van huis. Zelfrealisatie betekent dat je bewust in contact bent met de bron van je wezen. Zelfportretten herinneren mijn ware natuur, aldus Heele Kunst Thuiskomen. Een selectie is gebundeld in fotoboeken Relaxo & Emergo, deel I, II en III. Dankzij Luctor & Emergo: Relaxo & Emergo, ik ontspan en kom boven. De nieuwe zeeuwse vredesspreuk en fotoboeken zijn bekroond met vlag en wimpel. Lies Davidse in ♥ Middelburg; laat ervaren en zien hoe fantastisch mooi je bent vanuit jouw authenticiteit. Lees meer. 

 

Zelfportret, visagie & styling Lies Davidse

( zoals bij alle zelfportretten en Fine Arts )

 

Visie: aanbod van fine arts in (on)beperkte oplagen en mogelijkheid foto's en fine arts van jezelf te laten maken.

Prints en vakkundige afwerking en omlijsting worden vervaardigd tot en met 40x60 formaat. Kalibratie zorgt voor controle over het eindresultaat op fine art, glans en zijde glans papier. Grotere formaten en opplakken op aluminium of dibond worden gerealiseerd in samenwerking met een fotolaboratorium. Ik signeer en nummer de werken naar bepaalde oplage. 

 

Mijn werkwijze is veranderd van conceptueel naar intuïtief. Alles wat ik had aangeleerd heb ik geleerd los te laten. Ik ben begonnen met rolfilms ontwikkelen in de doka en maakte een paar opnames tot het gewenste resultaat te komen. Deze manier van werken heeft zich voort gezet naar digitaal. Bij intuïtief werken laat ik controle los als paradox op eindcontrole over het beeld. Door controle loslaten hervond ik plezier in mijn werk en is Relaxo & Emergo ontstaan. Blijkbaar komt bij loslaten ruimte vrij voor iets dat aan het denken voorbij gaat. Alles wat echt nieuw is verrijst spontaan uit de stilheid van het zijn. Leven in flow is constant nieuw zijn. Dankzij overleefmechanismen en bijna doodervaringen is dankbaarheid voor leven en een nieuw fundament ontstaan. Liefde maakt strijd overbodig en vraagt niets, die is en geeft leven. Inspiratiebron is de zee, mode, mens en de natuur. In loslaten wie ik niet ben, ben ik dichterbij mijn ware natuur gekomen. Open en ontspannen is wie we van nature zijn, spanning is wie we denken te moeten zijn. Ik heb me middels regressie en geboortereizen verdiept en verwonderd dat reeds in de conceptie en geboorte een rode draad is gelegd voor de reis op aarde.