for sure

just in case

 

Een simpel voorbeeld, ik moest de 386 pagina’s van mijn fine art fotoboek opnieuw doorsturen want ze waren niet in orde. Ik zou hierover kunnen balen en in eerste instantie voelde ik ook frustratie. Toen ik zover was mee te bewegen kwam me het goed uit, want ik was een fotowerk vergeten en er volgde nog een nieuw werk die erin ging. Zo ervoer ik het ook met R & E, in eerste instantie frustratie dat hetgeen wat me 't meest aan het hart ligt niet openlijk kon delen. Toen ik erin mee bewoog bleek het me goed uit te komen, daar ik voorkeur heb het oude vertrouwde respectvol in ere te laten. Voorkeur voor live ervaringen in plaats van achter een scherm. Verder bleek mijn levenswerk in boekvorm van pas te komen. Zelfs na ontelbare BDE’s, heb ook ik herinneringen nodig. Zo zag ik in het opnieuw opmaken van de pagina's beelden die me een hart onder de riem steken richting leven. Ik had mezelf ooit gefotografeerd bij een dode boom naakt in elkaar gedoken met een bloem. Het geeft me een opluchting dat er na een periode van doodsheid wel weer bloei komt.

 

Zo kun je frustratie voelen betreft hoge prijsstijgingen die debet zijn aan het beleid van de overheid waar je niets aan kunt veranderen. Zodra ik meebeweeg komt iets naar boven wat onder het stof heeft gelegen. In mijn leven liep ik vaak tegen het lijf wat ik had gewenst, echter op dat moment was ik dan zo verrast, dat ik er niet altijd een vervolg aan kon geven. Een criticus in me vond dat niet zo tof, terwijl iets in de buitenwereld een spiegel is van je innerlijk waar alles AANwezig is. Weg uit het hoofd en het is al te ervaren.

 

Een mooie ontmoeting met een jongeman deed me iets herinneren. Hij kwam op me toelopen met een vraag en openheid waarmee hij deelde. Die openheid raakte me aan eveneens iets te delen. Hij leek te hebben wat ik had geambieerd qua vorm en ik had iets uitgestraald wat hij wilde en vergeten was. Wat heb je liever de vorm of de inhoud of en - en !? Mijn kunst herinnert aan en - en.

 

Ps. Bovenstaand nieuwe werk is reeds verkocht in 1 oplage met bijzondere licentie, dat krijg je van deze levensstijl, het stroomt gemakkelijk tot voorbij de gebaande paden.

zonder titel

 

Meebewegen met leven is trouw zijn aan je eigen stroom. Een simpel voorbeeld van vis kopen op de markt. Prijsstijgingen nodigen uit bewuster boodschappen te doen. Voortaan ging ik vragen om € 2 vis. Zolang een wat oudere man me hielp liep dat gesmeerd, totdat iemand anders me hielp. Hij legde de vis op de toonbank met, dat is dan € 2,05. Terwijl ik aangaf dat dit niet is wat ik heb gevraagd, begon hij allerlei redenen op te sommen dat dit te moeilijk zou zijn. Ik draaide me om en hield het daar voor gezien. Meebewegen is in deze zin, beschikbaar zijn en aanwezig blijven bij de sensaties in de buik, intense vuurenergie die er op dat moment doorheen beweegt. Aangekomen bij een andere viskraam kreeg ik voor € 1,90 vis en een week later voor € 2,10 wat ik accepteerde. Op gegeven ogenblik was daar ook iemand die het niet aan durfde en het uit handen gaf aan haar collega. En wat deed zij, waartoe de anderen nog niet in staat waren geweest ? na drie pogingen ietsje meer geven voor hetzelfde bedrag van € 2, waar de anderen vergeten waren te vragen mag het ietsje minder of meer zijn. Een moedige daad in deze tijd weerspiegelt wie we van nature zijn. Dit kleine voorbeeld kun je eveneens ervaren in dingen die voor ikjes belangrijker lijken, echter dan kan het zijn dat er in plaats van weken, jaren overheen gaan een zodanige verschuiving te ervaren en toch is het dezelfde intense energie die in beide gevallen door ons heen beweegt. Het verschil is gelegen in de verschuiving, beschikbaar Zijn en blijven voor hetgeen door ons heen (is) geschiedt. Welke benadering de voorkeur heeft, ga terug naar start. En toch hebben we ergens gekozen het hele repertoire te ervaren. Het zou wellicht anders saai geworden zijn, terwijl door alles te beleven het terugkeren naar de zogenaamde saaiheid ware thuiskomst is. Een thuiskomst die veilig en geborgen voelt, vervuld, niets meer zoekend en te herinneren was dankzij het hele repertoire aan ervaringen.