Relaxo et Emergo, 8

Zodra we minder aandacht geven aan ons rationele denken en we stemmetjes meenemen in een inademing kunnen we diepere ontspanning herinneren en komt er ruimte voor ons potentieel naar boven te komen. En zou ons potentieel ons leven niet in totaal andere banen leiden dan we hadden bedacht ? 

 

Mijn bedachte vorm van wat ik had gekozen als wenselijk viel uiteen na een bijzondere ont-moeting. Een jongeman kwam na een begroeting achter me aan lopen om iets te vragen. We raakten aan de praat en openheid voerde de boventoon. Hij bleek exact in een gezinssituatie te zitten die ik lang heb geambieerd. Echter hij verlangde naar waar ik was aangekomen, een weg te bewandelen van Relaxo et Emergo. Een weg die gestrande relaties waard was geweest en levend te sterven. En wat als er verder niemand zou zijn die aanklopt iets te kopen zijn of haar potentieel te herinneren en bevestigen ?  Was het dan voor niets door me heen ontstaan ? voor niets met als enige reden dat ik me deze levensstijl eigen zou maken ? mijn lichaamswijsheid te volgen en te verwonderen zodra iets van waarde verschijnt, zoals deze ont-moeting. Ik kon het vergelijken met een zwangerschap, waar ik geen kinderen heb dan mijn kunstwerken. Daar ga je ook niet zoeken naar iets anders en koester je hetgeen je bij je draagt, dat in volle aanwezigheid te verwelkomen. Het vuur van wat werkelijk veilig- en vrijheid is, navigeert ons, leven vanuit dat eenheidsbewustZijn IS. En nodig ? je kunt op velerlei manieren worden herinnerd aan je potentieel en wat voor de een subliem is, kan voor een ander op dat moment niets doen. Het moment dat we gezamenlijk AAN gaan en ons potentieel op ieders unieke manier en moment herinneren, JA daar zie ik een nieuwe wereld en dat ontroert mij.

 

Waar de jongeman aangaf dat alles meer aandacht vroeg dan hij kon leveren en meer zijn best was gaan doen, herkende ze die neiging niet in relatiesfeer of het maken van kunst, maar in het ontwikkelen van zichzelf. En dat laatste was tot een eind gekomen. Ze zag dat alle inspanningen van transformatie technieken tot voorwaardes had gemaakt om ... te Zijn wie ze al IS. En daar stopte het toen ze zich liet vallen in haar onvoorwaardelijke liefdes en unieke bron die een opening bood, waarvan ze een eerste herinnering enkele jaren geleden had ervaren. Niet met de mantra van een held maar met, ik geef me gewonnen, waren alle denkbeeldige muren omgevallen. Daar transformeerde de oude neiging iets te veranderen en verbeteren tot een mooie aanvulling. Mocht daar om worden gevraagd, het door haar heen te kunnen laten gebeuren zonder iets te doen. Het aanwezig Zijn was en is eindelijk genoeg, erbij te horen waar ze zichzelf had buitengesloten. Deze alomvattende ruimte mocht ze van genieten alvorens iets terug te ontvangen dan alleen innerlijk toestemming te Zijn en doen wat spontaan naar boven komt, waar ze van AAN gaat. Daar werd ze ontslagen iets van haar levenswerk te verspreiden, verkopen op een gangbare manier. Ze mocht ongrijpbaar blijven met een onvoorspelbare zekerheid. Waar ik ontspan en kom boven haar individuele bronenergie kenmerkt, is Relaxo et Emergo 'ontspan en kom tevoorschijn', het universele bewustZijn dat is samengesmolten. De tweede vertaling, ontspannen en noodsituatie. Ja de tijd dringt en helpt te durven kiezen en focussen op overgave aan wie we al van nature Zijn, ontspannen. De spanning wie we dachten te moeten zijn (de Zeeuwse wapenspreuk) heeft geholpen dit te her-inneren. 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.