adem gevende, oneindige Ruimte, terug bij mijn ziel en zalig heden

Ik zag, ik zag wat jij niet zag en het was ...                                                                                                                                                                                                  Wij zien, wij zien wat we zien en het IS ...

 

Sprookje aan Zee

Ze wist niet wat eruit voort zou vloeien, hetgeen haar dreef. Een drijfveer het tij te keren waar dat al was en is gebeurd, zelfs die inspanning kwam te vervallen. Dat dit al was gebeurd toont de Zeeuwse vredesspreuk R & E die gedurende de jaren moeiteloos door haar heen is ontstaan toen ze slechts voor nog geen seconde in beweging kwam en nagenoeg haar huis niet uit durfde. Niet omdat er vraag naar was, want hoe had dit ooit gekund ? Iemand vertellen dat hij de helft mag aanbetalen zonder datum af te spreken van levering, wie zou zoveel vertrouwen en geduld hebben daarmee in zee te gaan ? zonder voorbeeld hoe het zou worden ...

Lees meer »

R & E, 8

Zodra we minder aandacht geven aan ons rationele denken en we stemmetjes meenemen in een inademing kunnen we diepere ontspanning herinneren en komt er ruimte voor ons potentieel naar boven te komen. En zou ons potentieel ons leven niet in totaal andere banen leiden dan we hadden bedacht ? 

Lees meer »

Verzoening

De weg van de minste weerstand en geen inbreuk meer proberen te maken op de levensstroom die door ons heen beweegt en ons voor is. Bij het stilvallen van streven en de zoekbeweging (dit kan het niet zijn, het kan beter etc.) kunnen we vervulling ervaren. Het leven is ons voor, het heeft geen zin je daarmee achteraf te bemoeien vanwege ... wie we al Zijn, tenzij je dat keer op keer wilt blijven ontkennen. Het ego doet dit doorgaans liever dan sterven. Eenmaal gestorven en opgelost kan het ego dat weer willen herbeleven, waar de mooiste thuiskom ervaringen degene zijn die spontaan gebeuren en ons toevallen. Dit doorzien en het nu volledig ervaren, hoe het dan ook door ons heen beweegt, is wat overblijft, een ware eerbied voor het mysterie van leven, wat niet is te bevatten, laat staan controleren. Is het geen giller dat we onze tijd hebben gevuld met mosterd na de maaltijd, waar we de maaltijd nog niet echt hadden geproefd ? Het is nooit te laat de vulling te laten en voeding te genieten van eigen bodem. Daar maakt het niet uit wat de ratio denkt of zegt, het is bijvoorbaat ontvangen. Het handelen komt voort uit diepere grond waarin de ratio is meegenomen iets te ervaren wat niet te bedenken was en is. Liever avontuurlijk leven en wie we echt Zijn bevestigen.

Lees meer »

Thuiskomen

Wie weet ga jij binnenkort mee thuiskomen op een niet te bedenken manier en lopen we elkaar tegen het lijf of ont-moet ik je op de Bonne fooi, de beste dingen in het leven zijn niet gepland !

Lees meer »

Voeding

Twee kwikstaarten vlogen door de spaken van mijn voorwiel terwijl ik met meewind door de polder fietste. Zij inspireerden me tot verkwikking, blijdschap en verwondering. Zoals mijn kunst vanuit het niets door me heen gebeurt, omzeil ik geijkte manieren kunst te delen en herinnerde ik, niet alleen mijn kunst gebeurt vanuit het niets door me heen, zo ook, het leven, exposities, verkoop van mijn kunst, fotograferen van mensen nieuwe stijl. Met dank aan het duo kwikstaart ! Ik kijk er naar uit wie dan ook te ont-moeten waar alles al is geregeld en we kunnen instappen. Afspraken horen bij het oude tijdperk en mondjesmaat ga ik daar met een slakkengang op in. Het beste ontstaat uit het niets, we gaan ons zelf niet langer te kort doen. Waar voorheen alles voor me werd georganiseerd via planning, afspraken en ik 60 mensen regisseerde is dit plezier niets vergeleken bij wat door me heen gebeurt ... eenmalig, niet na te doen. Als je als kwikstaart gaat bedenken hoe je door een wiel met zijn tweeën vliegt waar nauwelijks 20 cm ruimte zit tussen de spaken die op gang 20 a 30 km rond draait, begin je er toch niet aan, hi. Ik zou er evenmin aan begonnen zijn als ik er over na had gedacht. 

Lees meer »

Vreugdevuur

Echte vreugde voelen is zeldzaam geweest. Oppervlakkig lol hebben en lachen met of om dit spel van het leven, enige zelfspot hetzij prettig. Met echte vreugde bedoel ik de vreugde om hier in deze tijd van harte te Zijn. Mijn kunst ervaar ik als voorlopers, het is belovend en biedt een houvast. Echte vreugde is allesomvattend en altijd aan te boren, hoe diep ze ook weg gestopt zat. De hoop opgeven kan ook leiden tot deze her-innering.

Lees meer »